UITVAARTZORG

MEMORIABij overlijden kunt u bellen naar:


 

06 123 38 648

 

 

24 uur per dag,

7 dagen per week 

 Werkzaam in Friesland 

 

 

 

O.a. uitvaartbegeleider / bode van 

Uitvaartvereniging Buitenpost

Uitvaarvereniging Twijzel

Uitvaartvereniging De Laatste Eer te EE 

Uitvaartvereniging Eer aan de dode te Marrum

 

 

 

 

 

Wij verzorgen uitvaarten in het Fries of in het Nederlands

 

 

 

 Overlijden, wat nu?

U kunt op elk moment Uitvaartzorg Memoria bellen. 's Nachts of overdag meteen na overlijden of nadat u tijd heeft om bij de overledene te zijn.

Uitvaartzorg Memoria is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week. Voor ons eerste bezoek is het nodig dat een arts het overlijden officieel heeft vastgesteld.

Als de overledene thuis is kunt u hiervoor de dienstdoende arts bellen, in een zorginstelling zal een aanwezige arts deze taak op zich nemen.  

 

Eerste contact met Uitvaartzorg Memoria


Als u belt maken we een afspraak om langs te komen. Mogelijk wilt u telefonisch al enige ideeen en wensen delen. 

 

U kunt een aantal zaken voor het eerste bezoek klaarleggen:

> Papieren van de arts

> Paspoort en/of trouwboekje

> Verzekeringspapieren

> Kleding voor de overledene


+31 (0)6 1233 8648